Krijgskunstfilosofie

Ontdek de kracht in jezelf

De innerlijke weg van de krijger

 

Het inzicht van een Kung Fu meester

 

Deze korte praktische verhandeling over de boeddhistische krijgskunstfilosofie (empowerment) heeft chanmeester Peter van Hooij (een ervaren leermeester in de Chinese krijgskunst Kung Fu) geschreven om jou op een toegankelijke manier een eenvoudige weg te wijzen in de filosofie en meditatie van de Chinese krijgskunst. In de Chinese krijgskunst gaat het om vrede, niet om strijd. Dit is de strekking van deze verhandeling. Peter gebruikt in deze verhandeling geen Chinese terminologie, zodat het voor iedereen toegankelijk blijft. Het is ontstaan door de levenslange toewijding van Peter aan de Chinese krijgskunst. Het is concreet en toepasbaar, met beide benen stevig op de grond. Iedereen heeft een krijger in zich. Ontdek de krijger in jezelf, door het zevenvoudige martiale levenspad. Ontdek de kracht in jezelf, voor innerlijke rust en een gelukkiger leven. 

 

De boeddhistische krijgskunstfilosofie van de Kung Fu krijgermonniken uit de Shaolin tempel wijst de weg van het krijgerschap tot het boeddhaschap. Het doel van de innerlijke krijger (de interne kracht) is het vinden en beschermen van de innerlijke boeddha (het ware zelf). Ontdek de krijger in jezelf om de boeddha in jezelf te vinden en te beschermen. De krijger en de boeddha houden elkaar in balans, zodra het ego (het valse zelf) niet meer in de weg staat om deze harmonie te ervaren. Chan (zen) staat hierin centraal.

 

Chanmeester (zenmeester) Peter van Hooij (1972) is opgeleid in de Chinese Caodong school van het chanboeddhisme (het taoïstische boeddhisme) in de traditie van de Shaolin monnik Shi Heng Lin. Peter leeft als chanmeester en geheelonthouder bewust een eenvoudig en teruggetrokken leven (midden in de maatschappij), om zich met onverdeelde aandacht en zonder afleiding toe te wijden aan chan (een meditatief leven). Peter zet zich in om mensen te inspireren.

 

Het zevenvoudige martiale levenspad


Deze verhandeling is gericht op de praktische toepassing van de krijgskunstfilosofie in het dagelijks leven, door het bewandelen van het zevenvoudige martiale levenspad van Peter. Peter heeft deze verhandeling geschreven vanuit zijn eigen praktijkervaring. 


Peter is de grondlegger van 'het zevenvoudige martiale levenspad.' Hierin gaat het om "Jezelf overwinnen zonder innerlijke strijd." Peter heeft de zeven stapstenen gevormd en het zevenvoudige pad aangelegd, een praktische inwijdingsweg in het krijgerschap. 

 

Het leven vanuit de krijger in jezelf wordt bereikt door het bewandelen van het zevenvoudige pad, dat Peter voor jou heeft uitgestippeld en dat bestaat uit zeven stapstenen. Onderweg krijg je inzichten en ontwikkel je vaardigheden waarmee je verder komt op je levenspad. 

 

In deze verhandeling worden levenssituaties door Peter aan de hand van de krijgskunstfilosofie vanuit een totaal andere invalshoek bekeken en benaderd. Je leert als krijger anders naar deze situaties te kijken en er anders mee om te gaan. Een krijger is geen strijder, maar een meester in strategie en tactiek. 

 

De onderwerpen die aan bod komen: het voorwoord, de achtergrond, de inleiding, de levenshouding, het verleden, de communicatie, het welzijn, de waarnemer, de aandachtmeditatie, de contemplatie, de zeven stapstenen en het nawoord. 

 

Het zevenvoudige pad van Peter bestaat uit zeven stapstenen, die in deze verhandeling worden behandeld: aandacht (meditatie), tegenwoordigheid (zijn), waarneming (observatie), onthechting (desidentificatie), berusting (lijdzaamheid), efficiëntie (functionaliteit) en verantwoording (introspectie). 

 

Peter heeft deze verhandeling zo kort mogelijk gehouden. Zijn uitgangspunt hierin is om met zo min mogelijk woorden zoveel mogelijk te beschrijven. Meteen tot de kern, dus geen verhalen er rondomheen. Alles wordt kort en bondig uitgelegd, zonder overbodige informatie.

 

De achtergrond:

 

Peter van Hooij (1972) is een ervaren leermeester in de Chinese krijgskunst. Peter is van jongs af aan (sinds 1984) bezig met de Chinese krijgskunst, filosofie en meditatie en begon in 1997 met lesgeven. Peter is thuis in de Chinese taal (Mandarijn) en cultuur. Naast het lesgeven bleef Peter zich verder ontwikkelen bij zijn Chinese leermeester Han Laoshi. Naast het chanboeddhisme en taoïsme is de wijsheid van Sun Tzu (Sunzi) een grote inspiratiebron voor Peter. "De grootste overwinning is die waarvoor geen strijd nodig is." Sun Tzu

 

In deze verhandeling krijg je een goed beeld van hoe Peter de filosofie en meditatie van de Chinese krijgskunst toepast in zijn dagelijks leven. 

 

Peter was een leerling van de Chinese krijgskunstmeester en chanmeester Han Laoshi (Han Wei Min). Peter komt als meditatiedocent uit het chanboeddhisme (het taoïstische boeddhisme) van de Chinese Caodong school in de traditie van de boeddhistische monnik Shi Heng Lin. De stamboom van de Caodong school: Shaolin tempel → Shi Heng Lin → Li Gen Sheng → Han Wei Min → Peter van Hooij. Chan is de Chinese voorloper van de Japanse zen. 

 

"Zoals de schoonheid van de lotusbloem verrijst uit het modderige water, zo helpt meditatie om rust te vinden te midden van het dagelijks leven." Han Laoshi

 

"Tienduizend bloemen in de lente, een koel briesje in de zomer, de maan in de herfst, sneeuw in de winter. Als je geest niet wordt vertroebeld door onnodige dingen, is dit het beste seizoen van je leven." Wu Men 

 

"Meditatie en wijsheid zijn als de lamp en het licht. Als er een lamp is, dan is er licht. Als er geen lamp is, dan is er geen licht. De lamp is de bron van het licht. Het licht komt voort uit de lamp. Hoewel ze twee namen hebben zijn ze in wezen één. Zo is dit ook met meditatie en wijsheid." Hui Neng

 

In deze verhandeling leer je de oefenmethode van de chanmeditatie en de praktische toepassingsmogelijkheden hiervan. In deze verhandeling zal de chanmeditatie verder worden aangeduid als de aandachtmeditatie, omdat de aandacht hierin centraal staat. 

 

Peter was jarenlang werkzaam als filosofisch raadsman (counseling) en meditatiedocent (mindfulness). Daarnaast was hij werkzaam als masseur (sportmassage, shiatsu, reflexologie en autogene training) en bewegingsdocent (Chinese krijgskunst en bewegingskunst). Peter is nog steeds werkzaam als Xingyiquan leraar (Hsing I Chuan - Chinese Internal Boxing - Han Pai Kung Fu). Onderaan deze verhandeling staat een link naar een blog van Peter over Xingyiquan. 

 

Door een zware hersenbloeding en herseninfarct in 2016 (door een erfelijke bindweefselaandoening) en de daaruit voortkomende handicaps (hij loopt met een stok) moest Peter stoppen met diverse Chinese krijgskunsten en bewegingskunsten (door de voor hem te veeleisende bewegingsvormen), maar hij beoefent en onderwijst nog steeds vol passie Xingyiquan (Hsing I Chuan). 

 

Naast Xingyiquan (Hsing I Chuan) bestaat zijn onderwijs vooral uit het voorleven van het krijgerschap als levenskunst. Deze verhandeling omvat de kern van wat Peter in de krijgskunstfilosofie onderwijst. 

 

Het zevenvoudige pad van Peter bestaat uit zeven stapstenen, die in deze verhandeling worden behandeld: aandacht (meditatie), tegenwoordigheid (zijn), waarneming (observatie), onthechting (desidentificatie), berusting (lijdzaamheid), efficiëntie (functionaliteit) en verantwoording (introspectie). 

 

"Ik (Peter) heb deze verhandeling geschreven vanuit mijn innerlijke waarnemer (mijn ware zelf); dus niet vanuit de eerste persoon (ik-vorm). Ik heb deze verhandeling dusdanig geschreven, dat het is alsof je wordt toegesproken en je één op één les krijgt. Tijdens het schrijfproces ben ik uitgegaan van mijn eigen praktijkervaring. Het is dus doorleefde wijsheid waar je direct iets aan hebt. Deze verhandeling zal jou helpen om je innerlijke kracht te vinden. Welkom in de fascinerende wereld van de krijger."

 

Arnhem, 20 april 2022

 

Email van Peter van Hooij: chinese.krijgskunst@gmail.com

 

 

De inleiding:

 

De krijgskunstfilosofie is de meest eenvoudige en praktische levensfilosofie die er bestaat. Deze verhandeling omvat praktische inzichten en eenvoudige oefeningen om de krijgskunstfilosofie te integreren in je eigen dagelijks leven. De innerlijke weg van de krijger is een eenvoudige, maar geen makkelijke weg. Er is moed voor nodig om het pad van de krijger te bewandelen en deze uitdaging aan te gaan. De krijgskunstfilosofie kan als confronterend worden ervaren, door de spiegel die je wordt voorgehouden. Je ogen worden geopend en je leert op een andere manier naar jezelf te kijken en anders met situaties en anderen om te gaan. Je wordt teruggeworpen op jezelf en gewezen op je eigen verantwoordelijkheid. Hierdoor kom je stevig in je kracht te staan en wordt je minder kwetsbaar. Je geeft de macht niet langer uit handen. Je krijgt de inzichten en ontwikkelt de vaardigheden om je geluk in eigen hand te nemen. Je ontdekt de geestkracht in jezelf en neemt de leiding over je eigen leven. Je ontwikkelt het vermogen om beter om te kunnen gaan met lijden, problemen en moeilijkheden die inherent zijn aan het bestaan. De krijgskunstfilosofie is de levenskunst van het bewuste zijn. Je volledig bewust zijn van jezelf. 

 

In de krijgskunstfilosofie gaat het om het praktische principe van de causaliteit: het bewustworden en beïnvloeden van het verband tussen oorzaak en gevolg en de eigen verantwoordelijkheid hierin. 

 

De krijgskunstfilosofie maakt jou ervan bewust wat je wel en wat je niet kunt veranderen, waar je wel en waar je geen invloed op hebt. De nadruk ligt op wat je wel kunt veranderen en waar je wel invloed op hebt. Je hebt namelijk wel invloed op jezelf en hoe je omgaat met situaties en anderen. Dat is wat je wel kunt veranderen. In deze verhandeling leer je hoe je hier op een praktische manier mee aan de slag kunt gaan en hoe je dit efficiënt kunt toepassen.

 

Deze verhandeling is honderd procent praktijkgericht. Dus geen langdradige theorie waar je in de praktijk niks aan hebt, maar een korte en bondige uitleg. Er is namelijk een groot verschil tussen veel kennis hebben en wijs zijn. Bovendien is er een groot verschil tussen iets weten (theorie) en iets kunnen toepassen (praktijk). Door de praktische oefeningen ga je ervaren wat er omschreven wordt en leer je hetgeen je geleerd hebt toe te passen in het dagelijks leven.

 

De levenshouding:

 

De volgende inzichten van Peter van Hooij gaan over het denken, voelen en handelen van een krijger. Hierin gaat het om het praktische principe van de causaliteit: het bewustworden en beïnvloeden van het verband tussen oorzaak en gevolg en de eigen verantwoordelijkheid hierin. 

 

In de krijgskunstfilosofie leer je om anders met jezelf, situaties en anderen om te gaan. De krijgskunstfilosofie is een weg om goed om te leren gaan met onze innerlijke belevingswereld. Het gewaarworden van je eigen gedachten en emoties en het beheersen daarvan. De aandachtmeditatie helpt jou hierbij. De aandachtmeditatie wordt in deze verhandeling behandeld. 

 

Een krijger voelt zich innerlijk vrij, waarin er volop ruimte is voor gevoelens. Een krijger gaat hier echter beheerst mee om. Beheersing is niet het onderdrukken of negeren van gevoelens, maar het ontspannen omgaan met gevoelens vanuit een verzachtende mildheid. Mildheid verheldert de geest en verwarmt het hart. Een krijger bewaart zijn of haar gelijkmoedigheid (stabiliteit) en gemoedsrust (kalmte). De aandachtmeditatie helpt jou hierbij.

 

Het leven bestaat niet alleen uit rozengeur en maneschijn. Een ieder krijgt in het leven heel wat pijn en verdriet te verduren. Een krijger kent geen zelfmedelijden en zelfbeklag. Een krijger is iemand die leeft vanuit berusting en gelatenheid. Hij of zij neemt het leven zoals het is en zoals het komt en maakt daar het beste van, zonder verzet tegen ongemak. Hierdoor kan men leven vanuit een diepe innerlijke rust en meer genieten van al het fijne en mooie in het leven.

 

Krijgers richten zich op functionaliteit. Een krijger gaat altijd uit van hetgeen functioneel is en laat hetgeen niet functioneel is achterwege. Zo is het bijvoorbeeld bij ziekte en handicaps niet functioneel om te blijven kijken naar wat je allemaal niet meer kunt, maar kan je beter kijken naar wat je allemaal nog wel kunt.

 

Een krijger laat zichzelf niet ten onder gaan door pijn en verdriet. Een krijger blijft niet in de pijn en het verdriet hangen. Hij of zij verwerkt het, laat het los en gaat verder met het leven. Een krijger gaat niet aan verdriet en emotionele pijn voorbij, want verdringen, verdoven en vluchten werkt niet. Onverwerkt verdriet zet zich om in boosheid en somberheid. Verwerkt verdriet geeft ruimte voor blijheid en optimisme. 

 

Een ieder krijgt meerdere malen te maken met rouw en verliesverwerking. De ene al heel vroeg, de andere pas heel laat. Je kunt het verdriet van anderen pas echt begrijpen als je zelf verdriet hebt gekend. Doordat je zelf verdriet hebt gekend kan je iemand beter steunen. Het grote verdriet van jou kan een troost worden voor een ander.

 

Sommige mensen zetten hun lichamelijke of geestelijke lijden centraal in hun leven en gebruiken hun lijden om aandacht te trekken. Door hun lijden centraal te stellen ontgaat ze al het fijne en mooie in het leven. Pas op met klagen, want het kan zomaar zijn dat degene tegen wie jij klaagt veel ergere dingen doormaakt of heeft doorgemaakt dan jij, maar dat je diegene daar niet over hoort klagen.

 

Een krijger gebruikt zijn of haar denkgeest als een instrument, zonder zich te identificeren met de gedachten die hij of zij denkt en de emoties die hij of zij voelt. Alleen in de ruimte die ontstaat door desidentificatie kan je het leven volledig omarmen zoals het hier en nu is. Je wordt niet langer meegesleurd door de gedachten en emoties. Je neemt er innerlijk afstand van. Je stapt als het ware uit je eigen verhaal, uit je eigen drama. De aandachtmeditatie helpt jou hierbij.

 

Er is één ding belangrijker dan de ellende die jij hebt meegemaakt en de ellende die jou is aangedaan en dat is hoe jij daarmee omgaat. Daar is maar één iemand verantwoordelijk voor en dat ben jijzelf.

 

Veel mensen zeggen dat hun denken, voelen en handelen voortkomen uit hetgeen zij hebben meegemaakt in hun verleden. Dat komt echter niet door hun verleden, maar door hoe zij omgaan met hun verleden.

 

Je kunt beter eerst praten met de ander, voordat je praat over de ander. Degene die verzinsels klakkeloos voor waar aanneemt en zelfs doorverteld alsof het feiten zijn zit net zo fout als degene die de roddels begint. Kletspraat komt voort uit jaloezie en afgunst. Ga nooit uit van aannames en veronderstellingen, want die zijn vaak anders dan de realiteit. Als jij je constant iets aantrekt van wat anderen van jou vinden, dan ben je nooit echt jezelf. Dus blijf authentiek. Een krijger richt zich niet op de negativiteit van anderen, maar op de positiviteit van zichzelf.

 

Zorg dat je iedereen in hun waarde laat, hoe groot de visies ook verschillen. Je hoeft het niet altijd eens te zijn en je hoeft ook niet altijd ongevraagd je mening te geven. Het gaat erom dat je anderen behandelt zoals je zelf behandeld wenst te worden. Het gaat om een respectvolle houding van leven en laten leven. Dit lukt alleen als je zelf geen innerlijke strijd meer voert en daarmee dus ook geen strijd kan hebben met iemand anders. Zelfs als de ander strijd heeft met jou, hoeft jij geen strijd te hebben met de ander. De ander is dan bezig met jou, maar jij bent niet bezig met de ander. 

 

Er zijn mensen die een slachtofferrol aannemen en iemand anders de schuld geven van hun eigen negatieve gedrag, terwijl zij met hun eigen negatieve gedrag zelf een dader zijn en geen slachtoffer. Een krijger neemt nooit een slachtofferrol aan. Een krijger neemt te allen tijde volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen gedrag. Niemand bepaalt namelijk het gedrag van de ander. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. Kijk naar jezelf in plaats van naar een ander te wijzen.

 

Als iemand akelig tegen jou doet, verlies jezelf dan niet in die ander en de situatie en blijf met je aandacht volledig bij jezelf. Zie de ander als een gekwetst kind, want dat is hij of zij diep van binnen. Niet door op hem of haar neer te kijken, maar door naar hem of haar te kijken als een ouder naar een kind. Je zult merken dat je dan geen boosheid voelt, maar mededogen. Hierdoor heeft hij of zij geen negatieve invloed op jou. Let op: de mate waarin jij de lading van een ander oppakt is direct verbonden met je eigen gemoedstoestand op dat moment, dus bewaar je innerlijke rust. De aandachtmeditatie helpt jou hierbij. 

 

Sommige mensen prijzen zichzelf met de woorden: "Ik heb (of ben) een sterke persoonlijkheid." Alsof dat iets positiefs is. Een sterke persoonlijkheid wijst op een opgeblazen ego (ik-bewustzijn). Deze mensen worden gedreven door geldingsdrang, zijn overdreven aanwezig en gedragen zich overheersend. Een krijger heeft geen 'sterke' persoonlijkheid, maar een 'verfijnde' persoonlijkheid. Als krijger verfijn jij het ego dusdanig, dat deze niet leidinggevend is en dus niet bepaalt hoe jij je gedraagt. Grootsheid is de taal van het ego. Bescheidenheid is de taal van het hart. Dus streef niet naar een 'sterke' persoonlijkheid, maar naar een 'verfijnde' persoonlijkheid. Een sterke persoonlijkheid is een zwakte. Een verfijnde persoonlijkheid is een kracht. Er is een groot verschil tussen een sterke persoonlijkheid hebben en in je kracht staan. In je kracht staan lukt alleen vanuit een verfijnde persoonlijkheid, zodat de identificatie (gehechtheid) van het ego jou niet in de weg zit om in je kracht te staan. Zelfvertrouwen is niet vol zijn van jezelf, maar jezelf kunnen vertrouwen. 

 

Voor een krijger is relativeren heel belangrijk. Een leven zonder problemen bestaat niet, maar til er niet te zwaar aan. Ga lichtvoetig door het leven, met een flinke dosis zelfrelativering. Humor is een goede manier om te relativeren. Humor en lachen verheffen je denkgeest en maken het leven een stuk leuker. Je kunt beter prettig en makkelijk in de omgang zijn dan moeilijk en zwaar op de hand. Neem jezelf niet te serieus en zorg voor een aangename sfeer. Met humor wordt geen moppen tappen bedoeld, maar lekker luchtig, speels en gek doen.

 

Lief zijn en lief doen, dat zijn twee verschillende dingen. Uit 'lief zijn' komt het ware liefdevolle handelen voort. 'Lief doen' komt niet altijd voort uit een liefdevolle intentie; het kan een vorm van manipulatie zijn, waarbij degene die lief doet iets voor elkaar probeert te krijgen voor persoonlijk gewin. Richt je op de mensen die lief zijn en niet op de mensen die lief doen. 

 

Elk mens is in essentie goed, maar niet iedereen staat in contact met deze essentie.

 

Het nonduale bewustzijn is het oorspronkelijke bewustzijn: de innerlijke waarnemer (de boeddhanatuur). Het strijdende kwade is duaal en ziet het goede als tegenstelling. Het vredige goede is nonduaal en kent geen tegenstelling. Nondualiteit is dus niet het overstijgen van goed en kwaad, maar het volledig opgaan in het goede. Nondualiteit is goedheid. Goedheid is nondualiteit. Het nonduale bewustzijn is het bewustzijn vol goedheid. 

 

Het gaat niet om de prestaties die je levert in het leven, maar om de intentie van waaruit je het leven leidt. Het gaat om de diepste bedoeling van waaruit je handelt. Een zuivere intentie vanuit het hart gaat niet samen met opschepperij en de wil om geprezen en gevleid te worden vanuit het ego.

 

Veel mensen associëren geluk met euforie en extase, die altijd van korte duur zijn. Ze hebben steeds meer nodig om dit te bereiken. Meer geld, meer aanzien en meer succes. Ze nemen geen genoegen met minder, waardoor er geen ruimte meer is voor de dingen die er echt toe doen in het leven. 

 

Er zijn mensen die geobsedeerd zijn door hetgeen zij willen bereiken en verwerven in hun toekomstige leven. Zij hebben een abnormale vorm van belangstelling en een ongezonde interesse in wat ze doen. De beknellende spanning die dat geeft (dwangmatig handelen) bemoeilijkt het behalen van hun doelen. Een krijger is vrij van elke dwangmatigheid. De verruimende ontspanning die dat geeft (moeiteloos handelen) helpt bij het behalen van de doelen. Een krijger leeft in het hier en nu en geniet van elke stap naar het doel toe. 

 

Probeer niet een succesvol mens te worden, maar een waardevol mens te zijn. Je hoeft nergens succesvol in te worden om waardevol te kunnen zijn. Je moet iemand niet beoordelen op wat iemand heeft bereikt, maar op hoe iemand is. Dankbaar zijn voor hetgeen je hebt mogen bereiken is iets anders dan jezelf op de borst kloppen hoe geweldig je bent. 

 

De populaire succesgoeroes proberen ons wijs te maken dat het leven maakbaar is en we vanuit het wensdenken alles kunnen bereiken en verwerven wat we maar willen door de wet van de aantrekkingskracht. Zij noemen dit de sleutel tot succes. Volgens hun zal overtuiging leiden tot de manifestatie van onze diepste wensen en verlangens. De enige die hier rijker en succesvoller door wordt is de goeroe zelf, die misbruik maakt van de goedgelovigheid en hebberigheid van mensen. Hier wordt niemand gelukkig door. Zelfs de goeroe zelf niet. Dat zal de goeroe echter nooit toegeven, want dan stort zijn handel in gebakken lucht in elkaar. Probeer vluchtelingen die omkomen van de honger maar eens wijs te maken dat het leven en het succes maakbaar zijn en je dat zelf in de hand hebt. Dat zou schandalig en totale onzin zijn, omdat het niet waar is en niet zo werkt. De krijgskunstfilosofie is hier het tegenovergestelde van. Een krijger laat zich leiden door de onverbloemde werkelijkheid, door realistisch onder ogen te zien waar we wel en waar we geen invloed op hebben. 

 

De innerlijke weg van de krijger schenkt innerlijke gelukzaligheid. Geluk is innerlijke vrede die zorgt voor een continu gevoel van intense tevredenheid. Innerlijke vrede komt voort uit het volledig accepteren van wat er hier en nu is. Dit is het wensloze geluk. Wensloos geluk is het continu aanwezig zijn van een diep gevoel van tevredenheid, zonder reden of aanleiding. Gelukkig zijn is dan niet meer afhankelijk van omstandigheden. De aandachtmeditatie helpt jou hierbij. 

 

De definitie van geluk is in de krijgskunstfilosofie anders dan de betekenis die veel mensen eraan geven. In de krijgskunstfilosofie wordt met geluk geen euforie en extase bedoeld. Geluk is een staat van tevreden (vredig) zijn vanuit volledige acceptatie, waarin jij je niet verzet tegen ongemak. Ongemak is inherent aan het bestaan. Innerlijke vrede is je vredig voelen door vrede te hebben met ongemak. Je verzetten tegen (het niet accepteren van) ongemak maakt heel onrustig en ongelukkig. Als je bijvoorbeeld ziek bent en je dat niet accepteert (jij je daartegen verzet) maakt dat heel onrustig en ongelukkig. Accepteer je lot en omarm het. Dan zal je gelukkig zijn. 

 

Accepteer je lot en omarm het gaat verder dan het accepteren van ongemak. De krijgskunstfilosofie leert jou dat jij je dient te verzoenen met de onvermijdelijkheid der dingen, zoals de dood, om gelukkig te kunnen zijn. Als je dit voor ogen houdt, dan kan je voluit leven. Leef je leven en accepteer de dood. Want het enige wat we in het leven zeker weten is dat we doodgaan. Oud, jong, ziek, gezond .... je hebt het niet voor het kiezen. Niemand ontkomt aan dit lot. Niemand ontkomt aan de dood. Dus leef niet alsof dit leven eeuwig duren zal. Wees dankbaar voor elke dag dat je leven mag en maak er iets moois van. 

 

Veel mensen denken dat als je met filosofie en meditatie bezig bent je altijd sereen en onbewogen door het leven gaat. Dit klopt echter niet. Als je altijd sereen en onbewogen bent dan sta je stil en kom je niet verder in je persoonlijke ontwikkeling. Er is beweging nodig om verder te komen en geen stilstand. Om verder te komen is er herscheppende chaos nodig om tot een hernieuwde balans te komen. Het is de cyclus van chaos, balans, chaos, balans, chaos, balans, etcetera. Als je altijd sereen en onbewogen bent is dat geen teken dat je gevorderd bent, maar dat je tot stilstand bent gekomen, waardoor je persoonlijke ontwikkeling stagneert. Voor je ontwikkeling is het nodig dat je streeft naar balans en de chaos omarmt. Het is onmogelijk om altijd in balans te zijn. Waar het om gaat is dat we telkens weer bewust terugkeren naar de balans. Dus als je in een chaotische fase of periode zit, verzet je daar dan niet tegen als iets wat niet welkom is. Omarm de chaos en weet dat dit nodig is om verder te groeien en tot een hernieuwde balans te komen. Chaos is een scheppende kracht: herscheppende chaos, hernieuwde balans, herscheppende chaos, hernieuwde balans, herscheppende chaos, hernieuwde balans. Accepteer de chaos en omarm het. 

 

Chaos kan bijvoorbeeld ontstaan door het verlies van een baan. Dit lijkt in de eerste instantie een vreselijke gebeurtenis, maar het kan ook ruimte geven voor een andere baan die nog beter bij jou past of de omscholing die je al zolang wilde doen, wat zorgt voor een hernieuwde balans. Dit is ook zo bij een verbroken relatie. Dit geeft in de eerste instantie chaos, maar het kan ook ruimte geven om aan jezelf te werken of voor een andere relatie, wat zorgt voor een hernieuwde balans.

 

Accepteer je lot en omarm het. Omarm je verdriet. Verzet je daar niet tegen als iets wat er niet mag zijn, want dat heeft geen enkele zin. Het hoort bij het leven. Accepteer het leven en omarm het. Dan zal je gelukkig zijn.

                         

De geesteshouding is hierbij heel belangrijk. Er is een groot verschil tussen 'ik ben zielig' (zelfmedelijden) en 'ik heb verdriet' (verliesverwerking). Als je verdriet hebt, verzet je daar dan niet tegen (acceptatie) en vereenzelvig je er niet mee (desidentificatie), zodat je het verdriet goed kunt verwerken en je de emotionele pijn kunt dragen. Je hebt verdriet, maar het verdriet is niet wat jou definieert. Het is de manier waarop jij omgaat met het verdriet wat jou definieert.

 

Op de innerlijke weg van de krijger mag het er allemaal zijn, maar je vereenzelvigt (identificeert) je er niet mee, zodat je het kunt dragen. Dan heb je er vrede mee in plaats van strijd. Accepteer alles wat is. Het gaat om acceptatie en desidentificatie. Wat jou overkomt is niet wat jou definieert. Hoe jij omgaat met wat jou overkomt is wat jou definieert. In de aandachtmeditatie leer je hoe je hier praktisch mee aan de slag kunt gaan en hoe je dit efficiënt kunt toepassen in je leven.

 

Accepteer je emotie en omarm het. Respecteer de emotie van de ander en omarm het. Wat de mensen nodig hebben is mildheid. Mildheid naar zichzelf en mildheid naar de ander. Alleen mildheid heelt emotionele wonden en voorkomt dat er nieuwe wonden ontstaan. Dus wees mild voor jezelf en wees mild voor de ander.

 

Raak nooit verbitterd, verstard of hard door de obstakels van het leven. Blijf warmhartig, meegaand en zacht en standvastig in je streven.

 

"Niets is zachter en meegaander dan water. Toch is het onovertroffen in het overwinnen van het harde en onbuigzame." Daodejing (Tao Te Ching)

 

Het verleden:

 

Veel mensen identificeren zich met emotionele pijn uit hun verleden. Daardoor denken zij dat ze hun hele leven moeten dealen met hun verleden. Maar er is goed nieuws: dat hoeft helemaal niet. Er zijn mensen die aangeven dat dit inderdaad niet hoeft, maar ze brengen dit niet in de praktijk. Zij zeggen dat zij veel positiefs hebben gehaald uit hun verleden voor hun persoonlijke ontwikkeling. Dat dit maakt tot wie ze nu zijn. Maar zij houden zich nog steeds vast aan het verleden, waardoor volledig gelukkig zijn in het heden niet mogelijk is. Zij verklaren hun positieve en negatieve eigenschappen aan de hand van het verleden. Een verklaring, daar heb je in de praktijk niks aan. Dan heb je het verklaart. En dan? Dit zijn mensen die steeds weer dezelfde patronen in hun denken, voelen en handelen tegenkomen, omdat ze daarin blijven hangen. Alleen vanuit de innerlijke bevrijding van de emotionele pijn uit het verleden kan men volledig gelukkig zijn in het heden. Een ieder is mede gevormd door het verleden zegt men dan. En dat klopt. Maar als je dat weet dan heeft het z'n functie gehad, met de nadruk op "gehad." Dus richt je op je persoonlijke ontwikkeling in het hier en nu, die vrij is van de emotionele pijn uit het verleden. Anders is het verleden slechts een belemmering in je verdere ontwikkeling, omdat je dan blijft hangen in plaats van dat je verder gaat. Zolang je ervan overtuigd bent dat de emotionele pijn uit het verleden altijd een grote rol in je leven zal spelen, dan zal dat zeker zo zijn, omdat jij je hierdoor blijft vastklampen aan het verleden. Identificeer je niet met de lading uit het verleden en laat los. Niet ontkennen, verdringen, verdoven of vluchten, maar loslaten. Je bent niet in het verleden, dus richt je aandacht volledig op het hier en nu. Dan is het verleden een herinnering en geen bepalende factor meer. Voor veel mensen komt het echter goed uit om zich vast te blijven houden aan het verleden, want dan kan je als je fouten maakt altijd het verleden de schuld geven en hoeft je de eigen verantwoordelijkheid voor je denken, voelen en handelen niet te nemen. Een goede manier om los te komen van de lading uit het verleden is de aandachtmeditatie. De aandachtmeditatie geeft bevrijding van elke lading uit het verleden. Zo kan je bewust leven in het heden en komen de mooie herinneringen meer tot hun recht. Koester alle mooie momenten. Het heden wordt ook weer verleden, maar door de aandachtmeditatie bouw je geen nieuwe lading meer op, omdat je dan met je aandacht te allen tijde in het heden bent (los van het verleden), waardoor je bevrijding blijvend is.  

 

De communicatie

 

Een krijger gaat uit van een vreedzame verbale en nonverbale communicatie. Dit houdt in dat een krijger niet beladen reageert op de lading van anderen, omdat dat alleen maar leidt tot een nog grotere lading. Als je ontspannen reageert dan neutraliseert dat de spanning van de ander. Laat je niet meesleuren in iemands innerlijke strijd. Blijf met je aandacht bedaard bij jezelf, zonder verzet jegens de ander. Neem waar zonder oordeel. Stel je mild op naar jezelf en de ander. Luister aandachtig. Communiceer vanuit een oprechte vriendelijkheid. Spreek je woorden weloverwogen of zwijg. Zorg ervoor dat je als waarnemer aanwezig bent, zodat je niet alles persoonlijk opvat. Zorg dat je vrij bent van de impulsieve cyclus van actie en reactie. Je hoeft niet altijd of meteen te reageren. En als je reageert, doe dat dan rustig en weloverwogen. Probeer nooit je gelijk te halen of de ander ergens van te overtuigen, want opgelegd inzicht is geen waarlijk inzicht. Blijf rustig, kalm en vriendelijk. De aandachtmeditatie helpt jou hierbij. Als er geen vreedzame communicatie mogelijk is door de verbale agressie van de ander, dan is stilte de beste oplossing. Laat de ander de leegte ontmoeten door te zwijgen, de ander te negeren en uit de situatie te stappen, zodat hij of zij geen vat op jou heeft. 

 

Het welzijn:

 

In de krijgskunstfilosofie wordt welzijn (wel zijn) niet gezien als gezondheid, maar als een diep gevoel van tevredenheid, dat niet afhankelijk is van onze gezondheid. Gezondheid is vergankelijk. Hoe gezond je ook leeft. Het halsstarrig in stand proberen te houden van vergankelijkheid is een strijd die je uiteindelijk altijd gaat verliezen. Zorg goed voor je lichaam en geest, maar blijf je ervan bewust dat deze vergankelijk zijn en sluit daar vrede mee, want het is zoals het is en daar doe je niks aan. Dit leven is vergankelijk, dus maak er iets moois van, elke dag weer opnieuw. Los van de vragen of er leven na de dood is of niet en of dit leven zin heeft of niet is één ding zeker: je bent er, dus kan je er net zo goed het beste van maken. De aandachtmeditatie helpt jou hierbij. 

 

De waarnemer:

 

De krijgskunstfilosofie is de meditatieve weg van de innerlijke waarnemer (de boeddha in jezelf). Je focus verschuift van de naar buiten gerichte doener (het ego, het ikje) naar de naar binnen gerichte waarnemer (het ware zelf). De doener zit vast in de impulsieve cyclus van actie en reactie. De waarnemer is vrij van de impulsieve cyclus van actie en reactie. De doener spreekt en handelt impulsief. De waarnemer spreekt en handelt bewust. De doener zit ergens middenin. De waarnemer voelt ruimte. De doener neemt alles persoonlijk. De waarnemer laat het bij de ander. De doener is gespannen. De waarnemer is ontspannen. De waarnemer neemt niet alleen anderen waar. De waarnemer observeert vooral de eigen gedachten en emoties, zonder te analyseren en zonder zich ermee te identificeren. 

 

Neem de gedachten en emoties waar, maar vereenzelvig je er niet mee. Jij bent de waarnemer en niet de gedachte die jij denkt en de emotie die jij voelt. Emoties zijn direct verbonden aan gedachten. De gedachte bepaald de emotie. Laat je niet meesleuren door gedachten en laat je niet overspoelen door emoties, want dat staat een gelukkig leven in de weg. Dit lukt niet door de gedachten en emoties vanuit de wilskracht van de doener te sturen. Dit lukt alleen in de ontspannen openheid van de waarnemer, door je met een milde open aandacht te focussen op het hier en nu. Alleen in de ontspannen openheid van de waarnemer kan je loskomen van de drukke maalstroom van gedachten en emoties en komen het denken en voelen tot rust. De aandachtmeditatie helpt jou hierbij.  

 

De aandachtmeditatie: 

 

Dit is de meditatiemethode van de Caodong school van chan, voortgekomen uit de Shaolin tempel, zoals onderwezen door de chanmeester Han Laoshi. 

 

Aandacht is de bloesem van het leven, waaruit de vrucht voort zal komen. Alles wat je aandacht geeft en blijft voeden in jezelf zal groeien. Voed je negativiteit in jezelf, dan groeit negativiteit in jezelf. Voed je positiviteit in jezelf, dan groeit positiviteit in jezelf. Door de krijgskunstfilosofie groeit en bloeit de positiviteit ten volle in jezelf.

 

Je bent niet in het verleden en je bent niet in de toekomst, dus leef volledig in het hier en nu. Het verleden is verdwenen en de toekomst niet verschenen. Blijf niet hangen in het verleden en staar je niet blind op de toekomst. Richt je aandacht op het hier en nu en laat je aandacht niet afdwalen naar het verleden of de toekomst. Verblijf heel bewust in het huidige moment, van moment tot moment, tot moment.... 

 

Veel mensen kiezen ervoor om vanuit hun gretigheid hun agenda zo vol te proppen dat ze altijd gehaast zijn. Door hun gehaastheid raken ze gestrest. Door de stress worden ze chagrijnig. Doordat ze chagrijnig zijn doen ze naar tegen hun medemensen. Hierdoor worden hun medemensen ook gespannen en chagrijnig en doen van daaruit ook naar tegen hun medemensen. In de krijgskunstfilosofie doorbreek je de cyclus van stress. Een eenvoudige en praktische manier om te onthaasten is vertragen. Simpelweg iets langzamer praten, ademen en bewegen (zonder te overdrijven). Je zult merken dat je dan van binnen ook rustiger bent. 

 

In de krijgskunstfilosofie is de aandachtmeditatie heel belangrijk. De kracht van aandacht verhoogt je levenskwaliteit. De mens is het enige wezen op aarde dat gehaast is, dingen najaagt, piekert en zich zorgen maakt (er is een groot verschil tussen zorgen voor en zorgen maken). Bij veel mensen neemt dit zelfs de overhand, waardoor ze continu op spanning staan. Men wordt opgeslokt door alle drukte en beslommeringen en al het fijne en mooie ontgaat ze. Men richt zich alleen nog op de grote dingen, waardoor de kleine dingen in het niet vallen. Hierdoor ontgaat ze het grote wonder van het bestaan en alle kleine wondertjes die daarin plaatsvinden. Men is zich er niet meer volledig van bewust, omdat men er simpelweg te weinig aandacht aan schenkt.

 

Veel mensen zijn zich niet volledig bewust van het hier en nu en alles wat plaatsvindt in het moment. Men is zich niet bewust van spanning in het lichaam en de gedachten razen maar door. Als men door het park wandelt zijn de gedachten bij de boodschappen die nog gedaan moeten worden, bij wat een vriendin gisteren heeft gezegd of een familielid die men nodig eens moet bellen. Hierdoor is men zich niet meer bewust van de verwarmende zonnestralen, het briesje langs het gezicht, de verfrissende regendruppels, hoe prachtig de vogels zingen, hoe mooi de bloemen bloeien of de geur van het vers gemaaide gras. Alleen al door met je aandacht naar je lichaam en je adem te gaan, wordt je al in het hier en nu geplaatst. Voel de spanning in je lichaam en adem rustig de spanning uit. Frisse lucht in en spanning uit. Voel je hele lichaam en hoe het zich ontspant. Je schouders en je ademhaling zijn hier goede aandachtspunten voor. Bij spanning zijn je schouders en ademhaling hoog. Bij ontspanning zijn je schouders en ademhaling laag. Laat je schouders los en ontspannen en volg bewust het natuurlijke ritme van je ademhaling. Probeer niets te sturen. Observeer alleen maar en laat los. Check gedurende de dag regelmatig je schouders en ademhaling, zodat je weet hoe je in je stressniveau zit. Zo kan je bij spanning weer terugkeren naar je ontspanning, door je schouders te laten zakken en je adem te laten dalen. Als je loopt voel dan bewust elke stap die de grond aanraakt. Als je zit voel dan bewust je zitvlak dat de stoel aanraakt en je voeten op de grond. Als je ligt voel dan bewust het oppervlak waarop je ligt. Als je eet geniet dan bewust van elk hapje. Als je drinkt geniet dan bewust van elk slokje. Neem rustig de tijd voor alles. Wees je volledig bewust van wat je voelt, wat je ziet, wat je hoort, wat je ruikt en wat je proeft. Zo verfijn je de gewaarwording van je gevoel, je zicht, je gehoor, je reuk en je smaak. Zo geniet je bijvoorbeeld veel meer van een kopje thee. Hoe voelt de vorm en temperatuur van het kopje? Hoe ruikt de heerlijke damp van de thee? Hoe smaakt de thee in je mond? Hoe voelt het doorslikken van de thee? Hoe voelt de thee in je buik? Ontspan lekker en geniet van het zalige kopje thee. Neem de tijd en laat al het andere even voor wat het is, door je gewoonweg bewust te richten op elke handeling, elke beleving, elke ervaring en elke indruk. Zo kan je elke dag de hele dag door bewust zijn; bij de afwas, bij het stofzuigen, bij het knuffelen, etcetera. Hierdoor zal je alles intenser ervaren en er intenser van kunnen genieten. Zelfs de dingen die je niet leuk vindt worden een genot. Doe alles niet te snel. Neem rustig de tijd. Doe alles bewust en langzaam. Geniet van de smaak van een aardbei, de geur van een dennenboom, de zonsondergang, de sterren aan de hemel, een hondje dat huppelt op de weide, een poesje dat spint in je armen, de omhelzing van een vriend, de glimlach op iemands gezicht, de twinkeling in iemands ogen. Geniet ook van het schoonmaken van je huis, boodschappen doen, je administratie ordenen, naar je werk gaan en al je dagelijkse bezigheden. En vergeet niet om lief voor jezelf te zijn. Wandel even een blokje om, luister naar je favoriete muziek, kijk een goede film, geef jezelf een bosje bloemen, maak iets lekkers voor jezelf, steek een kaarsje aan, kruip lekker op de bank met een goed boek en een dekentje om je heen. Doe regelmatig wat jou een fijn gevoel geeft. Het zijn de kleine dingen die het leven zo prachtig maken. Zorg dat je leeft en niet overleeft of geleefd wordt. Gun het jezelf in hectische tijden om de tijd te nemen om tot rust en weer op kracht te komen. Gun het jezelf om in rustige tijden extra aandacht aan jezelf te besteden. Als je goed voor jezelf zorgt kan je ook beter zorgen voor iemand anders. Bovendien verdien jij het dat een ander ook voor jou zorgt. En heel belangrijk; wees dankbaar voor elk moment en wat je op dat moment kan en mag doen en ervaren. Leef met een innerlijke glimlach vanuit je hart. Verhef het bewust genieten tot een kunstvorm. 

 

De aandachtmeditatie is de kunst van het bewuste niksen, waarin het moeten afwezig is. Je hoeft even helemaal niks. De basis van de aandachtmeditatie is ontspanning, maar de aandachtmeditatie gaat veel verder dan dat. De aandachtmeditatie is het verblijven in de bewuste staat van zijn. De oefening is niet het doel, maar een hulpmiddel om je opmerkzaamheid te versterken en bewust door het leven te gaan. Uiteindelijk wordt het een doorlopende meditatie. Je zult de innerlijke rust en vrijheid zelfs gaan ervaren tijdens de dingen die nodig of noodzakelijk zijn om te doen.

 

Veel mensen proberen met hun wilskracht te mediteren. Daardoor lukt het juist niet. Mediteren lukt alleen met overgave. Mediteren kan pas als jij je volledig overgeeft aan alles wat er op dit moment aanwezig is, zowel in je als om je heen, waardoor je hier geen weerstand en spanning bij voelt. Geef je over aan alles wat is. Alleen in de innerlijke ruimte die hierdoor ontstaat kan meditatie plaatsvinden. Dus ga niet zitten met wilskracht. Ga zitten met overgave. 

 

De aandachtmeditatie is een eenvoudige oefening. De oefening helpt jou om alles in je leven vol aandacht te doen en vol aandacht te beleven. Neem elke dag 15 minuten de tijd om de oefening te doen. Als je dat wilt en als dat goed voor je voelt dan kan je 30 minuten of 2 keer 15 minuten de tijd nemen. Sommigen gaan nog wat verder en nemen een uur of 2 keer 30 minuten de tijd. Gebruik je telefoon om de tijd in te stellen, met een zachte en aangename toon. Je kunt ontspannen gaan zitten voor de aandachtmeditatie. Mediteer op een zachte ondergrond. Bijvoorbeeld op een zachte meditatiekussen met een zachte meditatiemat of een grote kussen die je dubbelvouwt om op te zitten met een dubbelgevouwen dikke deken als ondergrond. Zorg dat je comfortabel zit. Je kunt ook in een leunstoel gaan zitten, met je rug tegen de leuning. Of je gaat lekker op je rug liggen op een bed of een bank, met je armen naast je lichaam of je handen op je onderbuik. Het maakt niet uit welke houding je aanneemt. Zorg dat je goed kunt ontspannen in de houding. Neem de houding aan die voor jou goed voelt. Als je tijdens de meditatie de behoefte voelt om van houding te veranderen of even te bewegen, doe dat dan gewoon. Ga lekker zitten of liggen op een rustige plek in je huis. Laat alles gewoon even voor wat het is. Dit is jouw moment. Sluit rustig je ogen. Volg het ritme van je ademhaling. Bij spanning overheerst de borstademhaling. Bij ontspanning adem je met je hele romp. Adem een aantal keren diep in en uit door je mond en laat met elke uitademing meer spanning los. Hierbij adem je in vanuit je longtoppen, hoog in je borstkas, waarbij je schouders een beetje mee omhoog gaan. Op de uitademing ontspannen je borstkas en schouders zich weer. Richt je vervolgens op het natuurlijke verloop van je ademhaling. Bij het natuurlijke verloop vult je adem je hele romp; je onderbuik, bovenbuik en borstkas (je schouders blijven laag en ontspannen). Adem rustig door je neus. Op de inademing komen je onderbuik, bovenbuik en borstkas iets naar voren en op de uitademing komen ze weer rustig terug. Je bekkenbodemspieren werken nauw samen met je middenrif. Adem tot op je bekkenbodem. Adem door je neus en voel hoe je borstkas, buik én bekken zich vullen met lucht op de inademing. Op de inademing vullen je borstkas, buik en bekken zich als een ballon en op de uitademing loopt de ballon weer leeg. Blijf ontspannen tijdens het ademhalen. Als je goed met je aandacht erbij bent dan kan je voelen hoe je bekken een beetje uitzet op de inademing en weer rustig terugkomt op de uitademing. Ook kan je voelen dat je ribben, flanken, schouderbladen en rugspieren een beetje meebewegen op de ademhaling. Dein maar mee op het rustige ritme van de ademhaling. De ademhaling behoort moeiteloos aan te voelen, dus forceer het niet. Ook met de juiste ademhaling geldt; oefening baart kunst. Vooral als je door (onbewuste) spanning langdurig verkeerd hebt geademd. Neem even de tijd om rustig door te ademen en het rustige ritme van de ademhaling te volgen. Voel heel bewust de stoel, bank of kussen waarop je zit of de bank of matras waarop je ligt. Ga dan met je aandacht naar je linker voet en enkel. Voel je linker voet en enkel en adem rustig door. Neem hier rustig de tijd voor. Blijf even met je aandacht bij je linker voet en enkel. Je hoeft je voet en enkel alleen maar bewust te voelen door er bewust met je aandacht heen te gaan en met je aandacht daar te blijven. Verder hoeft je niks te doen. Doe niet je best om je voet en enkel te ontspannen, want dat is een activiteit (inspanning) waardoor je juist niet kunt ontspannen. Je hoeft alleen maar te voelen en je er gewaar van te zijn. Voel je linker voet en enkel. De ontspanning volgt dan vanzelf. Doe ditzelfde dan bij je linker onderbeen en knie. Voel je linker onderbeen en knie en adem rustig door. Blijf even met je aandacht bij je linker onderbeen en knie. Maak vervolgens met je aandacht de connectie met je linker voet en enkel. Voel je linker voet, enkel, onderbeen en knie. Ga dan met je aandacht naar je linker bovenbeen, bil en heup. Voel je linker bovenbeen, bil en heup en adem rustig door. Blijf even met je aandacht bij je linker bovenbeen, bil en heup. Voel vervolgens de connectie van je linker voet, enkel, onderbeen, knie, bovenbeen, bil en heup. Ga vervolgens met je aandacht naar je rechter voet en enkel. Wandel met je aandacht dezelfde weg omhoog als met je linker been. Doe ditzelfde met je bekken, onderbuik en onderrug terwijl je rustig doorademt. Voel de connectie met beide benen. Vervolgens heel je rug, schouderbladen, bovenbuik en borstkas. Daarna je handen, polsen, onderarmen, ellebogen, bovenarmen en schouders (weer eerst links en daarna rechts). Zo ook je nek en hoofd. Voel vervolgens je hele lichaam, van je tenen tot je kruin, terwijl je rustig doorademt. Verblijf een tijdje in de ontspannen staat van bewustzijn. Als jij dat fijner vindt kun je ook aan beide kanten tegelijk aandacht schenken aan je benen en armen. Dus niet eerst links en daarna rechts (of andersom), maar links en rechts tegelijkertijd. Doe het zoals het voor jou goed voelt. Als je gevorderd bent heb je het niet meer nodig om je hele lichaam stapsgewijs met je aandacht te doorlopen. Je kunt dan direct je hele lichaam ontspannen terwijl je rustig ademt en direct verblijven in de ontspannen staat van bewustzijn, met je aandacht volledig in het hier en nu. Je hoeft dan alleen maar bewust aanwezig te zijn en te blijven in het moment en alles los te laten. Er bewust zijn, alles aan je voorbij laten gaan en loslaten. Je hoeft er alleen maar te zijn en te ontspannen. Zijn en ontspannen. Ontspannen zijn. De bewuste staat van zijn ontstaat vanuit de ontspannen staat van bewustzijn. Open na de oefening rustig je ogen en voel even wat de oefening met je heeft gedaan. Je zult merken dat je lichaam en geest tot rust en ontspanning zijn gekomen. Als de gedachten tijdens de oefening met je op de loop gaan, keer dan weer rustig met je aandacht terug naar je lichaam en ademhaling. De gedachten komen dan vanzelf weer tot rust. Ook hier geldt; geduld is een schone zaak en oefening baart kunst. Hoe vaker je de oefening doet, hoe makkelijker het zal gaan. Even kwaliteitstijd voor jezelf. Geniet ervan. Doe deze oefening dagelijks. Maak er een dagelijkse gewoonte van, net als eten, slapen, douchen en tandenpoetsen. Je zult merken dat de aandacht en ontspanning doorwerken in heel je leven. Het lijkt bijna te simpel om waar te zijn, maar je zult de kracht van aandacht gaan ervaren.

 

Er zitten tussen de diverse chanscholen meerdere verschillen, waaronder de meditatiehouding. In de Caodong school van chan hebben we een andere meditatiehouding dan in de meeste andere chanscholen. In de meeste scholen zitten ze met de handen in de schoot, waarbij de rug van de rechterhand rust op de palm van de linkerhand, met de toppen van de duimen tegen elkaar. Hieronder zie je de klassieke meditatiehouding van de Caodong school, zoals Peter deze leerde van de chanmeester Han Laoshi. 
 
De klassieke meditatiehouding in de Caodong school is de open lotushouding (de vrije kleermakerszit). Hierbij zit je op een meditatiekussen, waarbij je iets naar voren kantelt, zodat je knieën en onderbenen plat op de grond komen, zonder je benen te kruisen. Je ene onderbeen ligt voor je andere onderbeen. Hierbij zit je rechtop, zonder te overstrekken. Je handpalmen rusten hierbij op je knieën. Ga zitten of liggen zoals het voor jou goed voelt. 

Laat je niet afleiden. Je merkt alles op wat er in en om je heen gebeurt, maar je hoeft er niet op te reageren. Niet met je denken, niet met je voelen en niet met je handelen. Het gaat er niet om dat je niet mag bewegen, maar dat je opmerkt wat er nog wel beweegt, zoals je ademhaling. Je hoeft niks bijzonders te doen. Je hoeft alleen maar te zitten of te liggen en opmerkzaam te zijn. De aandachtmeditatie leert jou dat je niet altijd hoeft te reageren. En als je reageert, dat je dat dan rustig en kalm kunt doen. Vaak is het in het leven wenselijk of zelfs noodzakelijk om te reageren. Zelfs als er een snelle reactie is vereist, kan je reageren vanuit innerlijke rust. Door te oefenen in het niet reageren, krijg jij je eigen reactie in de hand. 

 

Dingen gebeuren en wij reageren daarop. De aandachtmeditatie verandert hoe wij ons verhouden tot onze gedachten en emoties. Dat verandert hoe wij ons verhouden tot de wereld. En dat verandert onze reactie op de wereld. Krijgers hebben, net als anderen, geen controle over hun leven, maar wel controle over hun reactie daarop. Je hebt geen invloed op welke situaties zich aandienen, maar je hebt wel invloed op hoe je reageert op die situaties. Je hebt geen invloed op wat anderen doen of zeggen, maar je hebt wel invloed op hoe jij daarop reageert. Dit is een bewustzijnstraining en zal steeds beter en makkelijker gaan naarmate je vordert. Je kunt er telkens weer bewust voor kiezen om kalm om te gaan met je eigen gedachten en emoties en van daaruit kalm te reageren op situaties en op anderen. Dan kan je kalm blijven, ongeacht welke gedachten en emoties in je opkomen, ongeacht welke situaties zich aandienen en ongeacht wat anderen doen of zeggen. De aandachtmeditatie helpt jou hierbij. 

 

Als je een beginner bent zullen de gedachten een loopje met je nemen. Haak dan niet af, want dit is normaal in het begin. Oefening baart kunst. Door regelmatig te oefenen tem jij de gedachten en krijg jij de emoties onder controle. De gedachten worden niet getemd door vanuit wilskracht de teugels aan te trekken en krampachtig te sturen of door de teugels te laten vieren. De gedachten worden getemd door deze ongedwongen te geleiden tot rust en kalmte, door je met een milde open aandacht te focussen op het hier en nu. Want de gedachten komen pas tot rust, zodra jij de gedachten met rust laat. Alleen dan komen de gedachten tot verstilling. Dan verliezen de gedachten 'vanzelf' hun lading. Als je dit in het begin moeilijk vindt dan kan het je helpen om je te focussen op de affirmatie "rust en kalmte." Herhaal dit in gedachte, op een rustig ritme van de ademhaling. Zeg in gedachte "rust en kalmte" op de inademing en zeg in gedachte "rust en kalmte" op de uitademing. Je kunt er ook voor kiezen om dit alleen op de uitademing te herhalen. Doe het zoals het voor jou goed voelt. Doe dit een aantal keren en laat de gedachten vervolgens met rust. Uiteindelijk wordt het 'als vanzelf zo' dat je rustig en kalm bent en blijft. Dit lukt niet als je een emotie krampachtig vanuit de gedachten probeert te sturen of onderdrukken, want dat versterkt de emotionele lading alleen maar. Dit lukt ook niet als je een emotie de vrije loop laat gaan, want dan neemt de emotie de overhand. Dit lukt alleen in de ontspannen openheid van de innerlijke waarnemer, die de emotie observeert, zonder deze verder te voeden en zonder er verder iets mee te hoeven doen. Dan verliest de emotie 'vanzelf' de lading en komt er ruimte voor innerlijke rust. In het begin is dit een proces. Als je gevorderd bent is dit geen proces meer, maar een directe transformatie die 'als vanzelf' plaatsvindt.

 

Voor sommige beginners is mediteren een beladen woord dat wijst op een activiteit die moeilijk is. Mediteren is echter geen activiteit, maar het verblijven in de bewuste staat van zijn. Mediteren is ook niet moeilijk. Mediteren komt voort uit de kracht van eenvoud. Hoe eenvoudiger je het houdt, hoe beter het zal gaan. Het kan helpen om niet tegen jezelf te zeggen dat je gaat mediteren. Zeg tegen jezelf: "Ik ga lekker even zitten" of "Ik ga lekker even liggen." Even lekker zitten of even lekker liggen wijst op ontspanning, wat helpt om in het meditatieve bewustzijn terecht te komen. Zorg dat je niet strak geconcentreerd bent, want dan ben je aan het concentreren en niet aan het mediteren. Meditatie 'ontstaat' in een ontspannen focus. Mediteren is dus niet iets wat je doet, maar iets wat ontstaat vanuit een ontspannen geest. De bewuste staat van zijn ontstaat vanuit de ontspannen staat van bewustzijn. Dus ga gewoon even lekker zitten of liggen en geniet van je moment. Geniet van het zijn. Uiteindelijk zal dit genot doorwerken in heel je leven. Je raakt vervult door een diep gevoel van welbehagen. 

 

De aandachtmeditatie kan je samenvatten als "zitten en zijn." In feite is alles daarmee gezegd. Blijf de aandachtmeditatie je hele leven door dagelijks beoefenen. Je zult merken dat je meditatie steeds dieper wordt en het is goed om je meditatie te onderhouden. Hierdoor zorg je er niet alleen voor dat je in de bewuste staat van zijn komt, maar ook dat je in de bewuste staat van zijn blijft. 

 

De contemplatie:

 

Een krijger gebruikt zijn of haar denkgeest op een functionele manier. Contemplatie, de meditatieve overdenking, is een functionele manier om tot inzicht te komen. Contemplatie geeft inzicht in levenssituaties, waarin je rekening houdt met alle mogelijke uitkomsten van de situatie, zodat je op alles voorbereid bent. Ga er even rustig voor zitten. 

 

Gebruik je denkgeest als een instrument om alle mogelijke scenario’s van de situatie door te nemen en zo de situatie te doorgronden. Hierdoor kom je in een situatie niet voor verrassingen te staan en kan je anticiperen op wat komen gaat en op de gevolgen daarvan. Dit doe je door je met een milde open aandacht te focussen op het hier en nu en je voor te stellen, te visualiseren, dat de situatie hier en nu plaatsvindt.

 

Het is leuk en heerlijk om voor jezelf lekker wat te mijmeren om tot inzicht te komen. Gewoon rustig en ontspannen een beetje de situatie overdenken vanuit een vrije geest. Bespeel je denkgeest als een instrument. Laat de gedachten vrijelijk stromen en observeer de gedachten als waarnemer. Rond het contempleren af met een korte aandachtmeditatie. 

 

De stapstenen:

 

De stapstenen, zoals omschreven in deze verhandeling, nog een keer op een rij. 

 

Het pad van Peter van Hooij bestaat uit zeven stapstenen:

 

1. Aandacht (meditatie)

2. Tegenwoordigheid (zijn)

3. Waarneming (observatie)

4. Onthechting (desidentificatie)

5. Berusting (lijdzaamheid)

6. Efficiëntie (functionaliteit)

7. Verantwoording (introspectie)

 

Deze innerlijke kwaliteiten zullen sterker worden naarmate je vordert.

 

Nawoord:

 

Tot zover deze verhandeling over de krijgskunstfilosofie. De krijgskunstfilosofie is een bewustzijnstraining en levenskunst. Net als in elke kunst kom je niet tot resultaten zonder te oefenen. Niemand heeft ooit een kunst geleerd door er alleen maar over te lezen. Beoefen dagelijks de aandachtmeditatie. Zo wordt het een levenskunst. Dan leef je vanuit een diepe innerlijke rust. Herlees deze verhandeling. Je kunt deze verhandeling blijven gebruiken als een handleiding voor het leven. 

 

Wij volgen het wonderschone levenspad van de krijger niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. Het voorleven van het krijgerschap als levenskunst is belangrijk om anderen te inspireren. Dit zegt meer dan duizenden woorden. Met voorleven wordt bedoelt dat je leeft volgens het zevenvoudige levenspad, zoals omschreven in deze verhandeling. Je zult merken dat dit (ook zonder woorden) als vanzelf een positieve invloed heeft op de mensen om je heen. Zij resoneren mee op jouw bewuste staat van zijn. Zo ben jij een voorbeeld en een inspiratiebron voor anderen, door gewoon je leven te leven. 

 

Leven is leren. Je bent nooit uitgeleerd. Het is een doorgaand leerproces, dus wees mild voor jezelf. Als het een keer even niet goed lukt om de krijgskunstfilosofie in de praktijk te brengen, dan hoort dit bij je leerproces. Je zult merken dat als je hier geen probleem van maakt voor jezelf, en accepteert dat dit bij je leerproces hoort, je kunt blijven genieten van deze innerlijke ontdekkingsreis. 

 

De belangrijkste les van de krijgskunstfilosofie is dat je eenvoudigweg alleen maar hoeft te Zijn. Het bewuste ongecompliceerde Zijn van de innerlijke waarnemer, het ware zelf, waaruit alles moeiteloos voortstroomt. De krijgskunstfilosofie is de levenskunst van het bewuste Zijn.

 

Een krijger leeft een zo eenvoudig mogelijk leven. Doe het zoals het voor jou goed voelt. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter van Hooij

 

Krijgskunstenaar

 

Arnhem, 20 april 2022

 

Alle auteursrechten zijn voorbehouden aan de auteur Peter van Hooij (auteurswet 1912). Het schrijfwerk van Peter van Hooij is auteursrechtelijk beschermd en op datum gedocumenteerd. 

 

Email van Peter van Hooij: chinese.krijgskunst@gmail.com

 

Gedichten van Peter van Hooij: https://gedichtenvanpetervanhooij.jouwweb.nl

 

Blog over Xingyiquan (Hsing I Chuan) van Peter van Hooij: https://krijgskunst.jouwweb.nl